English version
PROCEDURA REKRUTACJI i SELEKCJI KANDYDATOW

Kandydaci zgłaszają chęć podjęcia pracy u armatorów obsługiwanych przez RP Ltd przez nadsyłanie aplikacji on-line ze strony www.reliancepartners.pl

Aplikacje są nadsyłane - na wakaty ogłaszane na Portalu Morskim i w anonsach prasowych, oraz ogólnie na stanowiska, które pojawiały się w naszych anonsach w przeszłości, lub są opisane na naszej stronie internetowej, jako stale poszukiwane.

Z chwilą otrzymania od armatora dokładnego opisu wakatu rozpoczyna się proces selekcji, czyli wytypowania kandydatów o optymalnym profilu, maksymalnie spełniającym oczekiwania armatora pod względem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, wykształcenia, posiadanych uprawnień i dokumentów.

Kandydaci są wstępnie anonsowani z imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Armator oświadcza zwrotnie, czy jest nimi zainteresowany, czy tez posiada już kandydata w swojej bazie. Z chwilą wyrażenia swego zainteresowania kandydatem, następuje briefing marynarza n/t proponowanego wakatu w celu uzyskania jego finalnej zgody na podjęcie zatrudnienia, oraz rozpoczyna się proces dokładnego zbierania informacji i uzupełniania w bazie jego danych i skanów dokumentów tak, by aplikacja wysyłana do armatora zawierała jak najwięcej wartościowych danych.

Przedstawiamy kandydata pełną aplikacją ze zdjęciem w formie szyfrowanej / kodowanej.

W zależności od wymagań armatora, dołączana jest również aplikacja "armatorska", wyniki testów, skany niektórych dokumentów i opinii etc.

Armator następnie porównuje naszego kandydata z kandydatami przedstawionymi przez konkurencyjne polskie agencje crewingowe, oraz z kandydatami innych nacji (z innych państw) - w celu wybrania najlepszego.

Jeśli wybrany zostaje nasz marynarz, wówczas kończy się etap selekcji, a kandydat zostaje przekazany wraz z zebranymi do tej pory dokumentami do Kierownika ds. Crewingu celem przygotowania do odprawy na statek.

© 2005-2022 Reliance Partners Ltd.