English version
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z MLC 2006
  1. Firma nie zatrudnia osób w wieku poniżej 18 roku życia.
  2. Brak jakichkolwiek opłat, pośrednich lub bezpośrednich za zatrudnienie lub oferowanie pracy marynarzom. Marynarz nie ponosi takich opłat za wyjątkiem uzyskania przez marynarza książeczki żeglarskiej, paszportu i wymaganych certyfikatów STCW dla stanowiska.
  3. Reliance Partners Ltd nie używa żadnych mechanizmów lub tzw. 'czarnej' listy, mających na celu uniemożliwienie lub utrudnienie marynarzowi uzyskania zatrudnienia, dla którego posiada wymagane kwalifikacje.
  4. Marynarzowi są przedstawiane możliwości zatrudnienia na wszystkie dostępne oferty pracy zgodne z jego kwalifikacjami.
  5. Dane osobowe wszystkich marynarzy są poufne, przechowywane w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności.
  6. Prośby o przekazanie informacji lub porady przez rodziny marynarzy w momencie, gdy znajdują się na morzu są spełniane niezwłocznie, w sposób życzliwy i bezpłatnie (skontaktuj się z nami).
  7. Marynarze są informowani o swoich prawach i obowiązkach wynikających z zasad warunków zatrudnienia marynarza. Marynarze otrzymują odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z umową przed i po jej podpisaniu oraz otrzymują kopię umowy. Zasady warunków zatrudnienia i indywidualny angaż są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami MLC 2006.
  8. Marynarze są informowani o wszelkich szczególnych warunkach i politykach właścicieli statków, dotyczących ich zatrudnienia.
  9. Marynarze otrzymują niezbędne informacje dotyczące podróży przed i po zakończeniu kontraktu, aby uchronić ich przed pozostawieniem własnemu losowi w obcym porcie.
  10. Skargi marynarzy są rozpatrywane zgodnie z procedurą skarg i wniosków.

© 2005-2022 Reliance Partners Ltd.