English version
PROCEDURA SKŁADANIA SKARG MARYNARSKICH

Każdy Marynarz ma prawo do złożenia skargi na/do Reliance Partners Ltd.

Reliance Partners Ltd ma obowiązek udzielenia pomocy marynarzowi w celu rozwiązania sporów wynikłych ze stosunku pracy na statku lub w sprawach dotyczących podróży marynarza na statek lub do domu.

Marynarz w trakcie rekrutacji otrzymuje kopię procedury składania skargi na statku bądź związanej z pracą na statku, jak również właściwe dane kontaktowe.

Wszystkie skargi na działalność Reliance Partners Ltd powinny być złożone na piśmie do Dyrektora Zarządzającego. Firma ma obowiązek potwierdzenia otrzymania skargi z informacją dotycząca okresu jej rozpatrzenia. Każda skarga będzie rozpatrywana indywidualnie w możliwie jak najkrótszym czasie; odpowiedź będzie przesłana maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia skargi. W przypadku, gdy skarga nie może być rozstrzygnięta lokalnie zgodnie z roszczeniami marynarza, zostanie ona przekierowana na wyższy poziom - do HR Managera właściwego armatora. W takim wypadku czas rozpatrywania skargi ma prawo wydłużyć się do 28 dni roboczych.

Jeśli rozstrzygnięcie skargi będzie niezgodne z oczekiwaniami Marynarza, ma on prawo do odwołania się do administracji państwowej (Urząd Morski).

Reliance Partners Ltd ma obowiązek zgłoszenia właściwej komórce administracji państwowej wszelkich nierozstrzygniętych skarg.

Adresy składania skarg marynarskich :

adres mailowy:

tomasz.urban@reliancepartners.pl
Listownie na adres:
Dyrektor Zarządzający Reliance Partners Sp. z o.o.
81-364 GDYNIA ul. 10 Lutego 16
Centrum Kwiatkowskiego, klatka "B", piętro III
Administracja Państwowa:
Urząd Morski w Gdyni
ul.Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Polska
Tel. +48 58 355 3220
Fax. +48 58 620 3039
email:   dumsekr@umgdy.gov.pl 

© 2005-2022 Reliance Partners Ltd.